ALPHA evo

Typ

Självgående

Tank kapacitet

4200 / 5100 l.

Rampbredd

24 - 44 m.

Ramptyper

TWIN FORCE / DELTA FORCE / ALU

ALPHA evo

Typ

Självgående

Tank kapacitet

4200 / 5100 l.

Rampbredd

24 - 44 m.

Ramptyper

TWIN FORCE / DELTA FORCE / ALU

HC 9600

Alla de viktigaste sprayfunktionerna ligger till hands. Multifunktions joysticken i kombination med 12,1-tums pekskärm ger HC 9600-användaren den högsta möjliga prestandan.

HC 9600-styrenheten ger odlare ett kraftfullt och fullt utrustat precisionsverktyg. Funktionerna inkluderar vägledning, dataloggning, applikationsrapporter, GPS-styrd sprutning, automatisk styrning och mycket mer!

ISOBUS
ALPHA kan skötas med en virtuell ISOBUS-terminal och använda de intelligenta funktioner som AutoWash och PrimeFlow direkt från sin egen ISOBUS-terminal.

ISOBUS ISO 11783
Det primära målet med ISOBUS datateknik är att standardisera den kommunikation som sker mellan traktorer och redskap samtidigt som man säkerställer fullständig kompatibilitet med dataöverföringen mellan mobilsystemen och kontorsprogramvaran som används på gården. Grunden är den internationella ISO 11783 standarden - "Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriell kontroll och kommunikationsdatanätverk".

alpha-evo-electronics-hc-9600.jpg

AutoSectionControl

Öppna och stäng rampsektioner automatiskt
AutoSectionControl hanterar sektionerna vid körning över sprutad yta som in i en huvud eller kil eller runt hinder som träd etc.

HC 9600 har AutoSectionControl som standardfunktion och behöver bara anslutas till en GPS-mottagare. Vid sprutning registrerar AutoSectionControl automatiskt det sprutade området. I en typisk situation där huvudytan sprutas först kommer AutoSectionControl nu automatiskt stänga sektionerna om föraren passerar över ett sprutat område.

alpha-evo-electronics-autosectioncontrol.jpg

FluidBox

FluidBoxen används tillsammans med AutoAgitation, AutoFill och AutoWash. Det är en fjärrkontroll av vätskesystemet och placeras logiskt på fyllningsområdet.

Alla stationära sprutfunktioner kan utföras utan att behöva komma in i traktorhytten. Detta är tidsbesparare och minskar kraftigt eventuell förorening av kabinen.

Andra funktioner, som aktivering av AV/På slag, kan också göras; en användbar funktion vid kontroll av munstycken.

alpha-evo-electronics-fluidbox.jpg

AutoWash

HC 9600 hanterar operationen för att få maximal rengöringseffekt från sköljvatten. Upp till sex sköljkretsar sänker restkoncentrationen till en mycket låg nivå, så att efter återfyllning till nästa sprutjobb finns det ingen risk att lämna över växtproduktionsprodukter.

alpha-evo-electronics-autowash.jpg

AutoFill

Förenklar tankfyllningsprocessen för operatören

  1. Faktiskt tankinnehåll läses på HC 9600-skärmen
  2. Operatören ställer in fyllvolymen från traktorhytten
  3. Operatören går till arbetsområdet, kopplar slangen och startar jobbet via FluidBox
  4. SmartValve stängs när fyllvolymen är uppnådd
alpha-evo-electronics-autofill.jpg

AutoAgitation / TankGauge

Automatisk tankomrörning för att säkerställa maximal tankomrörning
När tanken töms reglerar datorn flödet för att förhindra skum och minimerar vätskerester när tanken är tom. Vid fyllning garanterar AutoAgitation maximal snabbfyllningskapacitet. Olika program kan väljas för optimal omrörning. Manuell överstyrning är möjlig från FluidBox. AutoAgitation är en standardfunktion med AutoFill och / eller AutoWash.

TankGauge
TankGauge är en elektronisk tankinnehållssensor som är standard när ALPHA evo har AutoAgitation. Påfyllningsnivån mäts, och en automatisk avläsning av innehållet på skärmen är möjlig. En varning för lågt tankinnehåll kan ställas in.

alpha-evo-electronics-autoagitation.jpg

PrimeFlow

PrimeFlow är ett tryckbaserat system för cirkulation av vätska till munstyckena innan själva sprutningen börjar. Det förhindrar sedimentering och tillåter spolning av ramprören utan att spruta på marken.

Antal munstycken per rampsektion kan konfigureras så att den exakt överensstämmer med gårdspraxis. Om det behövs kan sektionerna omprogrammeras senare.

Kontrollerna finns vid munstycket, och detta är idealiskt för att använda sköljtanksvattnet när du rengör sprutan i fältet.

alpha-evo-electronics-primeflow.jpg