Ser hellre möjligheter än omöjligheter

HARDI NYHETSBREV har besökt Mikael Gilbertsson på Stjernsunds Gård norr om Vättern i Sverige. Mikael har ägt Stjernsund Gård sedan 1994, och har tillsammans med hustrun Inga-Lill Gilbertsson köpt till andra gården sedan dess, där driver dom ca. 1.300 Ha jord samt bl.a. kalvkött- och åggproduktion.

Mikael Gilbertsson driver ca. 800 Ha ekologisk jordbruk vidsidanav en del andra aktiviteter. Principen att hålla de ekologiska grödorna rena och fria från mycket tryck från ogräs och löss, uppnås genom att öka tillväxten hos grödorna så att de är bättre rustade mot skadedjur och sjukdomar. Således är ogräset "skuggat" och växterna har ett högt sockerinnehåll. Hela grundidén är att frekvensen av fotosyntes i växterna ökar genom att spruta de egenproducerade aktiva substanserna. Kombinerat med en god gödningsfördelning från kycklinggödsel reduceras nivån för oönskade skadedjur.

Det sprutas 2-3 gånger under växtsäsongen med ca. 20 l aktiv substans och 200 l vatten / ha. Ogräsharvning sker några veckor efter sådd, vilket är en vanligt känd teknik som har använts långt tillbaka i tiden för att skada ogräs och bevara grödorna. Ibland tas prover av växtsaft för att mäta sockerinnehållet. Erfarenheten har visat att efter sprutning med aktiva ämnen från kompost ökar sockerinnehållet med upp till 50% under några dagar efter sprutningen, och därmed får Mikael växterna att motstå attacker och tränga igenom skadedjur i "bakgrunden".

“...och sprutan har ett mycket högt andrahandsvärde. Vi är väl bekanta med HARDI och litar på uppföljningen av service och reservdelar.” Mikael Gilbertsson

I de stora runda behållarna längst bak i bilden utvinns de organiska aktiva substanserna, som kallas komposterat te. Elektrisk värme tillförs och processen varar cirka en dag. De mindre 1 000 l behållarna i förgrunden används för att producera en slags jäsningsvätska för att spruta gräsmarkerna som ingår som förfrukt till spannmål. Vätskan sprutas på gräset, som malas ner i samma operation. Således erhålls en jäsning av gräset när det omvandlas till jorden. kvävehalten i jorden innan man sår korngrödor.

Vad driver dig för att arbeta med en kombinerad drift på konventionelt och ekologisk jordbruk?Mikael: ”Det är spännande att hitta nya vägar och det ger en ekonomisk vinst till företaget. Vi kan förmodligen inte kontrollera mer än ungefär 800-900 Ha ekologisk drift. Vi uppnår ett högre pris vid försäljningen av grödorna och säljer också en del av skörden till ekologiskt utsäde. ”

Tillverkar du dina egna bekämpningsmedel och vill du avslöja hur de tillverkas?
Mikael: ”Vi gör två olika formuleringar själva, båda baserade på kompost, och vi gör en slags bryggning av kompost i stora containrar med värmeförsörjning. Processtiden är ungefär 24 timmar om dygnet, och receptet tillhör en konsult som är kopplad till företaget. "

Er det några förhållanden, det finns andra sätt i behandlingen och spridning av de ekologiska medlarna?
Carl-Magnus - Sprutförare på gården: ”Jag kör både på konventionella jordbruket med COMMANDER TWIN-sprutan då och då och mycket med NAVIGATORn på den ekologiska gården, så det ger en bred upplevelse. Vi måste köra med hög omrörning med de organiska resurserna, eftersom det finns ett stort innehåll av bland annat kalk och andra ämnen som lätt sätter sig och tenderar att sedimentera i filter om du inte är uppmärksam. Men däröver är det inte så stora skillnader. ”

 

Sprutning sker med komposterat te  2-3 gånger under växtsäsongen. Grödorna verkade mycket rena och fina med minimala mängder ogräs. Växterna såg friska ut och tycktes växa bra.

Inga-Lill och Mikael Gilbertsson spenderar mycket tid på företagets välbefinnande.

Vad är bakgrunden till att du kör just en HARDI-spruta?
Mikael: Vi får bra service från Lantmännen och sprutan har ett mycket högt andrahandsvärde. Vi är väl bekanta med HARDI och litar på uppföljningen av service och reservdelar.

Hur är svenskt jordbruk om 5 år?
Mikael: ”Det är en mycket svår fråga. Vi försöker hålla jämna steg med trenderna och vindarna som rör sig bland konsumenterna. 

Jordbrukspolitiken som bedrivs är avgörande för hur mycket företagen kan förnya sig. Ett fall är de företag som är etablerade. Ett annat fall är att politiken och bankerna gör det möjligt för ungdomar i nästa generation att komma och hjälpa till att förnya vårt sätt att odla. ".

Fakta om Sternsunds Gård:
800 ha ekologisk drift
Grödor 2018: Maltkorn, havre för utsäde och foder, vete, ärter för utsäde, svingel för utsäde, timotej för utsäde, raps

500 ha konventionell drift
Grödor 2018: vete, havre, vinter raps, korn, råg, energipil / salix

Maskiner:
2 skördetröskor
8 traktorer
1 COMMANDER 4500 TWIN 24 meter spruta (konventionell drift)
1 NAVIGATOR 4000 DELTA FORCE 24 meter spruta (ekologisk drift)
​​​​​​​15 övriga maskiner till sådd, fastgödselspridare, plog m.fl.