Om HARDI

HARDI INTERNATIONAL A/S är en internationell grupp vars grundläggande idé är att uppfylla användarens krav på kvalitetsprodukter som säkerställer effektiv, punktlig och exakt tillämpning av växtskyddsmedel. Vårt globala distributions- och säljnätverk består av mer än 100 länder där vi är representerade av importörer, agenter och försäljningsdotterbolag. Dessa är belägna i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Nordamerika, Tyskland, Australien, Kina och EMC - Ryssland och GIS-länderna.

Sedan 1957 har HARDI engagerat sig i de ständigt ökande kraven på ett effektivt och exakt växtskydd. HARDI är trendsättaren inom tillämpning av växtskyddsmedel. För att uppnå denna position är fortsatt utveckling och innovation avgörande. HARDI är engagerad i den långsiktiga framtiden för växtskydd.